Welkom op de site over emoties bij jonge kinderen

Hier kunt u informatie vinden over het onderzoek dat de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden in samenwerking met de NSDSK, het Leids Universitair Medisch Centrum en Centrum Autsime uitvoert naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

Eén van de belangrijkste taken van jonge kinderen is het leren omgaan met andere mensen, met name met leeftijdsgenoten. Dit klinkt niet als een moeilijke opgave, maar kinderen moeten zich hiervoor veel vaardigheden eigen maken. Bijvoorbeeld de eigen emoties en die van anderen kunnen herkennen, gepast kunnen reageren op een situatie of op andermans gedrag. Dit verloopt niet voor ieder kind zonder problemen.

empathy

Wij onderzoeken de vroege bouwstenen van het sociaal-emotioneel functioneren. Enerzijds om in kaart te brengen welke vaardigheden kinderen zich in welke volgorde en op welk moment eigen maken, anderzijds om te zien hoe die bouwstenen over tijd bijdragen aan een gezonde of juist een problematische ontwikkeling. Daarbij vergelijken we verschillende groepen kinderen, namelijk kinderen met een 'normale' ontwikkeling, kinderen met een autismespectrumstoornis, dove/slechthorende kinderen met een cochleair implantaat en kinderen met ernstige spraak-taal moeilijkheden.

Om zoveel mogelijk informatie over de ontwikkeling van kinderen te verkrijgen nemen we niet alleen taakjes af bij de kinderen, maar vragen we ook hun ouders/verzorgers en groepsleiders/leerkrachten om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. In het menu rechts boven kunt u meer lezen over hoe het onderzoek in elkaar steekt en wat we van u als ouder/verzorger of groepsleider/leerkracht vragen als u meedoet. Ook kunt u daar de online vragenlijsten vinden.

NB Als u meedoet aan het onderzoek van de NSDSK naar kinderen met ESM vindt u alle voor u relevante informatie (inclusief de vragenlijsten) onder het tabblad ESM bovenaan het scherm.

 

 

Partnerorganisaties:

NSDSK-logo_klein                  logo_lumc                 Logo-CentrumAutisme_bijgesneden               logo_Leiden

 

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door:

                                
 

 

Jubileumsymposium NSDSK

NSDSK-logo kleinIn het kader van haar 60-jarig bestaan organiseerde de NSDSK begin oktober een tweedaags symposium. Tijdens deze dagen heeft de NSDSK aan de hand van workshops en presentaties laten zien waar zij voor staat. Aan het eind van de tweede dag vond daarnaast de presentatie plaats van het boek 'Zo hoor ik'. Hierin zijn de ervaringen van ouders van dove en slechthorende kinderen opgetekend, afgewisseld met uitleg van professionals en experts over de zorg en begeleiding van deze kinderen. Lees meer over het symposium of over het boek 'Zo hoor ik'.

Nieuwe publicatie

VHZIn oktober wordt ons artikel 'De ontwikkeling van empathie bij kinderen met gehoorverlies' gepubliceerd in het vakblad Van Horen Zeggen. Het artikel geeft een overzicht van recente onderzoeksresultaten op het gebied van empathie bij dove en slechthorende kinderen.

Van onderzoek naar praktijk

In september hebben we de eerste training voor Emotieweb gegeven. Emotieweb is een tool voor professionals, gebaseerd op ons onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Via Emotieweb kunnen professionals makkelijk en systematisch in kaart brengen waar bij een kind de zwakke en sterke punten zitten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij worden de testresultaten van individuele kinderen vergeleken met een normgroep van kinderen die in het kader van ons onderzoek getest zijn. De volgende training staat gepland in november. Kijk voor meer informatie op Emotieweb.